כנס האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת

Israel Sustainable Energy Society Annual Meeting

7 באוקטובר 2013
הטכניון, חיפה

ISES-2013

7 October 2013
Technion, Haifa

ises
 

רישום לכנס

Registration

תכנית

Program

תקצירים

Abstracts

מקום

Venue

פרסים לעבודות סטודנטים

Students Project Prizes

 

הרצאות מפתח

Keynote lectures

פרופ' מארק אחסני
   ראש התכנית לאנרגיה בת קיימא והנדסת רכב
   אוניברסיטת טקסס א&מ

 

הנדסת אנרגיה בת קיימא

Ehsani

Prof. Mark Ehsani
   Director, Sustainable Energy &
   Vehicle Engineering Program
   Texas A&M University

 

Sustainable Energy Engineering

פרופ' דורון אורבך
   ראש המרכז לנאנו קלינטק
   ראש המרכז הלאומי להנעה אלקטרוכימית
   המחלקה לכימיה
   אוניברסיטת בר אילן

 

מהפכת הרכב החשמלי

Aurbach

Prof. Doron Aurbach
   Director, Nano Cleantech Center
   Leader, National Center for Electrochemical Propulsion
   Dept. of Chemistry
   Bar Ilan University

 

The EV revolution

 

מושב מיוחד

Special session

מושב לזכר פרופ' אברהם כוגן
חוקרים ישראלים צעירים העוסקים בחו"ל בתחום האנרגיה המתחדשת, ומחפשים משרה בארץ
    פרטים: 
בתכנית הכנס

 

Kogan

In memory of Prof. Avraham Kogan
Young Israeli researchers wroking abroad in Sustainable Energy, seeking position in Israel 
   Details: see 
conference program

אסיפה כללית של האגודה

ISES general assembly

סדר יום לאסיפה הכללית
• דווח פעילות בשנה החולפת   • דוח כספי לשנה הקודמת   • הענקת חברות כבוד   • שונות
    זמן האסיפה: 
בתכנית הכנס

 

 

קשר ומידע נוסף

Contact and information

מזכירות: קרין צברים

08-9343805

contact@ises.org.il

Secretary: Karin Tsabarim

»  הועדה המארגנת

 

 

»  Organizing Committee

 

נותני חסות:

Sponsors

Shikun & Binuy
Renewable Energy

The Nancy & Stephen Grand 
Technion Energy Program

BitMint
Utility

Shikun

GTEP

Ecoviz

Mr. Joshua
Levinberg

Ecoviz

Levinberg

 

 

Site Counters
Web Site Counters

חיפוש:
find best bonuses win money on slots fund your account no download casino win money casino video poker download we have listed best online slots jackpots more links
blackjack for mac os mac slots for money euro-online.org